Informácie pre vás

Výpočet spotrebí energií:

 

Energetický prepočet výhrevnosti pevných palív a ich priemerné ceny :     
druh paliva výhrevnosť v pôvodnom stave energia v KWh/kg cena 1kg cena za 1m3 spotreba energií v €/rok
        1 KWh 85 GJ,alebo 23,6 MWh
Hnedé uhlie 17 MJ/kg 4,72 0,15 € 0,0310 € 731 €
Čierne uhlie 26 MJ/kg 7,22 0,20 € 0,0270 € 637 €
Koks 28 MJ/kg 7,77 0,28 € 0,0360 € 845 €
Hrikety z hnedého uhlia 20 MJ/kg 5,55 0,18 € 0,0320 € 755 €
Brikety z pilín 17 MJ/kg,  1300kg/m3 4,72 0,20 € 0,0270 € 637 €
Mäkké drevo (smrek,jedľa,borovica)15%Wtr 15 MJ/kg, 430 kg/m3 4,16 0,08 € 0,0190 € 448 €
Tvrdé drevo (buk,dub,agát,hrab)15%Wtr 18 MJ/kg, 700 kg/m3 5 0,06 € 0,0120 € 283 €
Pelety 18,5 MJ/kg 1300kg/m3 5,14 0,22 € 0,0428 € 1 010 €
Elektrická energia         3 068 €
Zemný plyn         1 180 €
Energetický ekvivalent pevných palív na elektrickú energiu a zemný plyn:
           
Zemný plyn 34 MJ/m3 10 0,50 € 0,0500 € 1 180 €
Elektrická energia       0,1300 € 3 068 €